Sie befinden sich hier: Sponzorji

Iščemo sponzorje

Donacije v blagu

Z veseljem sprejemamo blago, ki ima lažje poškodbe embalaže ali je tik pred potekom roka uporabe, toda še primerno za užitek.

Castno sodelovanje

Ce želite sodelovati kot castni sodelavec, se
oglasite na telefonski številki +43 (0)1 22 144
e-pošta: offce(at)samariter(dot)at
Naslov: Wallenberggasse 2, 1220 Wien

Donacije v denarju

Samariterbund Sozialmarkt
Št. tekocega racuna:  287-342-244/01
Bancna št.: 20111